כל המוצרים של סדרת שמני פמיקאן (Femmican) של חברת בזלת, שמועשרים בטרפנים ומיועדים במיוחד לנשים.

"עבודת עיבוד נתונים שנעשתה בבזלת אישרה כי ישנם טרפנים שנוכחותם מגבירה את יעילות הטיפול בנשים, אך לא בגברים, ואילו טרפנים אחרים בעלי השפעה מיטיבה בגברים בלבד," אומרת, ד"ר נעה רז, חוקרת מוח, על סמך עבודה משותפת שבוצעה בחברה בצוות מחקר בראשתו של פרופ' אהרון (ארי) אייל.

מציג את כל 20 התוצאות