רופאי קנאביס בצור משה

כל הרופאים שמורשים לנפק רישיונות קנאביס רפואי בצור משה:

    איך מקבלים רישיון קנאביס רפואי

    ישנן שתי דרכים לקבל רישיון קנאביס בישראל – הראשונה היא דרך רופא ממליץ, והשנייה היא דרך רופא מנפיק.

    רופא ממליץ הוא רופא שמורשה לרשום למטופל המלצה לקנאביס רפואי, שמוגשת לאחר מכן לבחינת היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) במשרד הבריאות. משרד הבריאות יכול להחליט לאשר את ההמלצה ולהנפיק רישיון קנאביס, או לשלול את הבקשה. כל רופא מומה בישראל מורשה לתת המלצה לקנאביס רפואי, אך היא תאושר רק במסגרת ההתוויות של משרד הבריאות.

    רופא מנפיק הוא רופא שהוסמך על ידי משרד הבריאות לנפק רישיונות קנאביס בעצמו, ללא תלות באישור של משרד הבריאות. כך, רופא מנפיק למעשה יכול להנפיק רישיון קנאביס 'על המקום', ללא הביורוקרטיה של הגשת בקשה למשרד הבריאות והמתנה לאישור.

    רשימת הרופאים המורשים לנפק רישיונות קנאביס בעצמם מתעדכנת באופן קבוע באתר משרד הבריאות.