כל הרופאים שמורשים לנפק רישיונות קנאביס רפואי בצור משה: