כל הרופאים שמורשים לנפק רישיונות קנאביס רפואי בנתניה:

ד”ר יורי שפאק – פסיכיאטריה

ד”ר נועה שטרן – רפואת משפחה

ד”ר ורד חרמוש – רפואה פנימית וגריאטריה

ד”ר גילת שנהב זלצמן – רפואה פנימית

ד”ר ליאורה שכטר – רפואת משפחה