כל הרופאים שמורשים לנפק רישיונות קנאביס רפואי בבית שמש:

ד”ר צבי בוקמן – גריאטריה