כל הרופאים שמורשים לנפק רישיונות קנאביס רפואי לפי אזור:

רופאי קנאביס במרכז

רופאי קנאביס בצפון

רופאי קנאביס בדרום

רופאי קנאביס בירושלים