רשימת המסמכים הנדרשים לעיסוק, טיפול ושימוש חוקי בקנאביס רפואי בישראל

לעוסק

לרופא ולמטופל

כללי והנחיות מקדימות

הודעות היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר)