ברשימה שלפניכם המוצרים מסודרים לפי ריכוז ה-CBD שנמדד בהם בבדיקות מעבדה. הרשימה מעודכנת באופן קבוע עם תוצאות הבדיקות האחרונות שנערכו למוצרים.